Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Литература и "свят"

Автор:
Доц. д-р Майя Георгиева

Резюме:
Литературата е трансцендиране на "свят" чрез словото. Този свят зависи от характерното разтваряне на "битие" в присъствието на човека и води досъответните "епифании".

Пълен текст:
Литература и "свят" PDF файл, 174КБ

Ключови думи:
свят, трансцендиране, епифании

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 6 "Време и субективност. Пруст, Музил, Венезис" / януари 2011, issn 1313-9835