Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Мистицизъм и литература

Автор:
Валери Личев – ст.н.с.ІІ с. БАН

Резюме:
В статията става въпрос за мистничното в словесното творчествона примера на Р. Музил.Отрицанието на реалността на времето в мистичния опит е свързано с характера начовешките желания. В мистичния опитвъншното започва да изглежда нереално.Мълчанието става израз намигновеността.

Пълен текст:
Мистицизъм и литература PDF файл, 126КБ

Ключови думи:
мистичен опит, желание, мигновеност

Публикувано в:
Списание на Институт за модерността, брой 6 "Време и субективност. Пруст, Музил, Венезис" / януари 2011, issn 1313-9835