Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Утопията - град: средовият подход в архитектуранта теория

Автор:
Доц. д-р Дмитрий Варзоновцев

Пълен текст:
Утопията - град: средовият подход в архитектуранта теория PDF файл, 74КБ

Ключови думи:
утопия, град, архитектура

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 7 "Утопията - град" / февруари 2011, issn 1313-9835