Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Градът - арена на мечтите и гробище за надежди

Автор:
Светлана Георгиева

Пълен текст:
Градът - арена на мечтите и гробище за надежди PDF файл, 56КБ

Ключови думи:
град, архитектура

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 7 "Утопията - град" / февруари 2011, issn 1313-9835